I'm Di Zhao

Di Zhao 12/25/2014

Marvel Heroes

Di Zhao 12/25/2014

#New York Tour,Yeah!!!!!!

Di Zhao 12/25/2014

#Madame Tussauds HongKong

Di Zhao 12/25/2014